Header Ads

Video: Làm rõ việc chi sót, trùng danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 tại Bình Dương


Ngày 22-10, ông Lê Minh Quốc Cường - giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương - cho biết thông tin 'Bình Dương chi sai hàng trăm tỉ tiền hỗ trợ, buộc phải thu hồi' là thông tin không chính xác. Nguồn: Tuổi Trẻ

Không có nhận xét nào