Header Ads

Bình Dương bắt đầu tiếp nhận phản hồi thông tin chứng nhận tiêm chủng từ người dân

Ngày 07/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã đưa vào vận hành hệ thống tiếp nhận điều chỉnh thông tin tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, những người đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có chứng nhận tiêm; đã tiêm mũi 2 nhưng chỉ có chứng nhận tiêm mũi 1; đã tiêm cả 2 nhưng chưa có chứng nhận tiêm; thông tin chứng nhận tiêm chủng không chính xác trên Sổ sức khỏe điện tử thì truy cập vào địa chỉ http://bsttcovid19.binhduong.gov.vn/ để nhập các thông tin cần thiết và gửi nội dung đề nghị. Để việc điều chỉnh thông tin được thuận lợi, người dân cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin theo nội dung đã đăng ký khi tham gia tiêm chủng.

Người dân điền thông tin đầy đủ trên hệ thống tiếp nhận có địa chỉ http://bsttcovid19.binhduong.gov.vn/

Khi các thông tin phản ánh của người dân được ghi nhận trên hệ thống phản hồi, nhân lực cập nhật dữ liệu sẽ cập nhật lại thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử của người dân đầy đủ và chính xác. Người tiêm 1 mũi sẽ có chứng nhận màu vàng; người tiêm đủ 2 mũi sẽ có chứng nhận màu xanh; hình QR Code đen trên nền màu trắng là chưa thực hiện tiêm.

Xem hướng dẫn cài đặt Sổ sức khỏe điện tử tại đây.

Nguồn : Cổng thông tin điện tử Bình Dương 

Không có nhận xét nào