Header Ads

Bình Dương: Đã chi hơn 1.340 tỷ tiền hỗ trợ chính sách ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến ngày 31-8, tỉnh đã chi hỗ trợ cho 2.598.996 lượt trường hợp khó khăn do Covid-19, với số tiền 1.340,644 tỷ đồng.

Trong số này, chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ là 287.543 trường hợp, với số tiền 413,06 tỷ đồng; chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐNĐ của HĐND tỉnh (mức chi 300.000 đồng/người) là 1.140.714 trường hợp, với số tiền 342,214 tỷ đồng; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ theo Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh (mức chi 500.000 đồng/người) là 1.170.739 trường hợp, với số tiền 585,369 tỷ đồng.

Các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh chi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Đối với chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, số đơn vị được giảm mức đóng là 14.371 đơn vị, có 1.015.544 lượt lao động, với số tiền 433,58 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để chăm lo đời sống người lao động, chính quyền địa phương các cấp đã vận động, tiếp nhận hàng ngàn tấn lương thực, nhu yếu phẩm gửi đến người dân ở trọ, các khu cách ly trên toàn tỉnh.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 31-8 đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền trên 510 tỷ đồng, gồm 218,5 tỷ đồng tiền mặt và 291,6 tỷ đồng gồm vật tư y tế, trang thiết bị y tế, hàng hóa, thực phẩm.

Theo: Báo Bình Dương

Không có nhận xét nào