Header Ads

Video: Kiểm điểm 17 học sinh ở Thanh Hóa làm pháo nổ từ hộp diêm rồi đem bán

Cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm điểm với 17 học sinh cấp 2 tại Thanh Hóa do đã tự lên mạng học cách làm pháo nổ từ các hộp diêm rồi bán cho các bạn khác trong địa phương để đốt.
Nguồn : tuoitre.vn

Không có nhận xét nào