Header Ads

Đi tắm suối, một thanh niên bị đâm chết

Chỉ vì một lời nói mang tính khiêu khích trong lúc đang đi chơi tắm suối, 2 nhóm thanh niên ở, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ẩu đã đã dẫn đến một người bị đâm chết.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Không có nhận xét nào